Informace a odborné články

46d25748e48b605cbbd2d83a396ae255.jpg

Zvuk a sluch

Nejprve zcela schematicky o přenosu zvuku do našeho sluchového orgánu a o lidském uchu.
Sluch hraje v lidském životě velmi důležitou roli. Dovoluje nám komunikovat a přijímat informace, těšit se zvuků přírody a poslouchat hudbu. Zvuk nás může také varovat před nebezpečím.
Všechny zvuky jsou způsobovány pohybem. Fouká-li například vítr,pohybuje listím na stromech. Listy stlačují molekuly vzduchu a způsobují jejich vibrace. Tyto vibrace molekul vzduchu se šíří prostorem v podobě zvukové (tlakové) vlny,která může být zachycena uchem.
Pomalé vibrace (nízké kmitočty) jsou slyšet jako hluboké tóny (basy), rychlé vibrace (vysoké kmitočty) slyšíme pak jako tóny vysoké (výšky).

Zobrazit detail
« 1 2 3 »