Informace a odborné články

Zvuk a sluch

Zvuk a sluch

Nejprve zcela schematicky o přenosu zvuku do našeho sluchového orgánu a o lidském uchu. Sluch hraje v lidském životě velmi důležitou roli. Dovoluje nám komunikovat a přijímat informace, těšit se zvuků přírody a poslouchat hudbu. Zvuk nás může také varovat před nebezpečím. Všechny zvuky jsou způsobovány pohybem. Fouká-li například vítr,pohybuje listím na stromech. Listy stlačují molekuly vzduchu a způsobují jejich vibrace. Tyto vibrace molekul vzduchu se šíří prostorem v podobě zvukové (tlakové) vlny,která může být zachycena uchem. Pomalé vibrace (nízké kmitočty) jsou slyšet jako hluboké tóny (basy), rychlé vibrace (vysoké kmitočty) slyšíme pak jako tóny vysoké (výšky).

Stručně o lidském uchu:

Lidské ucho je velmi složitý, citlivý a komplexní orgán, který je zodpovědný za příjem zvuků zvenčí, jejich převod do vlastního sluchového orgánu, kde dojde ke konečné přeměně na nervové impulsy, které mohou být zpracovány mozkem. Lidské ucho se skládá ze tří hlavních částí:

Zevní ucho

Zevní ucho se skládá z externí chrupavčité části (boltce) a ze zevního zvukovodu. Na konci zvukovodu se nachází ušní bubínek, který tvoří hranici středního ucha. Zevní ucho funguje jako parabola satelitní antény, která přijímá zvukovové vlny, vede je k bubínku, který je jimi rozkmitáván.

Střední ucho

Střední ucho je prostor vyplněný vzduchem, ve kterém je tlak regulován Eustachovou trubicí, která spojuje střední ucho s hltanem. Ve středním uchu se nacházejí tři malé kůstky, které se nazývají kladívko, kovadlinka a třmínek. Řetěz těchto kůstek tvoří pákový, pružný mechanismus, který převádí vibrace z bubínku do vnitřního ucha (do kochley). S kůstkami jsou spojeny dva malé svaly, které se aktivují při silných zvucích přicházejících do ucha. Tyto svaly snižují efekt silných zvukových tlaků před tím, než se dostanou do vnitřního ucha.

Vnitřní ucho

Vnitřní ucho, kochlea, má tvar hlemýždí ulity a je vyplněna kapalinou. K hlemýždi je připojeno ústrojí rovnováhy, které se skládá ze tří polokruhových kanálků, vyplněných tekutinou. Mezi středním a vnitřním uchem je oválné okénko. K oválnému okénku je připojena ploténka třmínku a tento systém pracuje jako píst, stlačující tekutinu ve vnitřním uchu. Pohyb tekutiny ve vnitřním uchu zde aktivuje vláskové buňky (těchto „senzorických buněk“ je ve vnitřním uchu asi 20 tisíc).Když jsou vláskové buňky aktivovány, vysílají do mozku přes sluchový nerv impulsy. Mozek vnímá tyto impulsy jako zvuk.

Těmito fantastickými klikatými cestičkami je ucho schopno zachytit zvukové vlny, přeměnit je na vibrace kůstek, potom na vlnění v ušní kapalině a nakonec na nervové impulsy,které jsou zpracovány mozkem. I to nejmenší poškození tohoto komplexního systému může ohrozit sluch.

Poškození sluchu

Miliony lidí na celém světě mají problémy se sluchem jednak ztrátou sluchu, jednak tinnitem (pískání, šumění nebo jiné pazvuky v uchu), ale pouze menšina z nich používá sluchadla. Sluchová ztráta není problém pouze stárnutí, ale týká se lidí všech věkových kategorií, včetně, bohužel se stoupající tendencí, mladistvých a dětí. Fyziologická (přirozená) ztráta sluchu ve stáří je ovšem stále nejčastější příčinou sluchových poruch.

Pokud je příčina poruchy sluchu ve zvukovodu nebo ve středním uchu, mluvíme o převodní nedoslýchavosti.Pokud je ztráta sluchu způsobená poruchou senzorických buněk vnitřního ucha nebo sluchových nervů, mluvíme o nedoslýchavosti senzorineurální, percepční.

Sluchová ztráta neznamená pouze neschopnost slyšet dostatečně hlasitě. Někteří nedoslýchaví mají problémy se slyšením ve specifických a často úzkých kmitočtových pásmech. To se projevuje ztrátou srozumitelnosti řeči, kdy je řeč pouze slyšet,ale není rozumět. U starších pacientů hraje mnohdy významnou roli v poruše srozumitelnosti i tzv centrální složka poruchy srozumitelnosti řeči. Zvláště u takových pacientů je mnohdy stejně důležitý, jako každá jiná léčba či použití sluchadla, i empatický přístup k takovému člověku, přijatelné tempo řeči, vhodné prostředí, možnost odezírání apod.

Pokud není sluchová ztráta včas identifikována, léčena a kompenzována u nejmenších dětí, může se to velmi negativně projevit ve vývoji dětské řeči a ve schopnosti učení.Proto je velice důležité celoplošné zavádění screeningu vyšetření sluchu u novorozenců v rámci celé ČR.

Zanedbaná sluchová ztráta u dětí i dospělých může působit široké spektrum problémů. Sluchové problémy mohou často vést k problému „držet krok“ s ostatními v různých situacích a následně vést k pocitu izolace, únavy, osamělosti. Protože je sluchová ztráta často spojována se stářím- a často, bohužel nesprávně, spojována i se snížením inteligence- může mít negativní vliv na život ve škole i v práci, na sociální kontakty a všeobecně na snížení kvality života. A toto platí v každém věku. Proto je velmi důležité „něco dělat“ se sluchovým postižením co možná nejdříve.

Léčba nedoslýchavosti

Převodní nedoslýchavost může být někdy léčena chirurgicky nebo pomocí léků. Za příčinu percepční nedoslýchavosti je často považována příčina cévní (snížené prokrvování sluchového orgánu, sluchových buněk), a proto docházelo v minulosti v ČR - v porovnání s ostatním světem- k nadužívání léků rozšiřujících cévy (vasodilatační léky). V poslední době je od tohoto postupu odklon, tyto léky se používají většinou u akutních zhoršení sluchu. Lékem, u kterého byl efekt v léčbě nedoslýchavostí a tinnitu ,prokázán je betahistin. Na trhu je několik preparátů od různých výrobců, lék musí být na lékařský předpis po předchozím řádném vyšetření. Celkem populární jsou léky s extrakty z listu Gingo biloba. Opět je na trhu mnoho preparátů, i když jsou dostupné mnohdy komerčně, je lépe je začít užívat po poradě s lékařem. Ve většině případů je však u sluchových poruch, zejména percepčních,sluchadlo jediným prostředkem pro účinnou pomoc.

Když máte problémy se sluchem, neváhejte s návštěvou odborného ORL lékaře. K vyšetření Vá může doporučit Váš praktický lékař či se k němu můžete objednat přímo v ORL ambulanci.