Informace a odborné články

Nosohltanová mandle („nosní“ mandle), její zvětšení u dětí, řešení

Nosohltanová mandle („nosní“ mandle), její zvětšení u dětí, řešení

Nosohltanová mandle- odborně adenoidní vegetace (zkratka AV)- je uložená v nosohltanu. Což je prostor za měkkým patrem, který tvoří přechod mezi dutinou nosní, která do nosohltanu ústí v jeho horní části a hltanem. Adenoidní vegetace je součástí hltanového lymfatické okruhu. Což je nakupení lymfoepiteliální tkáně (patří do něj patrové mandle - tonsily, jazyková mandle v kořeni jazyka, postranní lymf. pruhy, ale i drobné ostrůvky této tkáně v zadní stěně hltanu). Tento systém má význam pro obranyschopnost organismu. Největší velikosti dosahuje v batolecím věku a pak ve věku 8 -10 let. Během puberty se začíná zmenšovat a do dospělosti mizí úplně. Ke zvětšení nosohltanové mandle dochází opakovanými infekty horních dýchacích cest (hlavně rýmy), alergiemi, vlivem špatného životního prostředí.

Co způsobuje zvětšená nosní mandle?

1. Ucpávání nosu

  • dítě je nuceno dýchat otevřenými ústy, vzniká typický výraz tváře takových dětí „facies adenoidea“
  • (pootevřená ústa, usilovné, hlasité dýchání, pokleslá dolní čelist, někdy až „vykulené“ oči)
  • noční chrápání až s přestávkami v dýchání (apnoe), neklidný spánek- vede k nevyspání, větší únavnosti dítěte, bývá větší agresivita u dětí, bolesti hlavy, neprospívání
  • dýchání otevřenými ústy vede k suchosti v ústech, zápachu z úst, častějším zánětům patrových mandlí, častější zánětům hltanu a průdušek
  • příčinou častějších zánětů HCD je absence funkce nosní sliznice a jejího řasinkového epitelu. Nosní sliznice se při fyziologickém dýchání (nadechování nosem, vydechování ústy) podílí na předehřívání, zvlhčování a čištění vdechovaného vzduchu od hrubších nečistot. Pokud tato funkce chybí, dítě vdechuje neupravený vzduch přímo ústy a tento může snadněji podráždit sliznice v dalších částech dýchacích cest a snadněji vznikne v tomto terénu zánět. Děti mohou častěji trpět kašlem, zahleněním i chrapoty. Mohou se objevit i záněty VDN.
  • povrchní, mělké nadechování a vydechování ústy vede k nedostatečnému rozvinování hrudního koše při dýchání. Tento fenomén, hlavně u dětí ve věku 8-10 let, může vést k deformitám hrudníku (plochý hrudník) i páteře. To může mít vliv i na činnost srdce (poruchy srdečního rytmu, poruchy krevního tlaku apod.).

2. porucha funkce Eustachovy tuby

Eustachova tuba je kanálek spojující nosohltan se středoušní dutinou. Jejím úkolem je ventilace středoušní dutiny, kterou dochází k úpravě poměru tlaku ve středoušní dutině oproti okolnímu prostředí tak, aby bubínek byl v takovém postavení, ve kterém je ideálně pružný a může nejlépe přenášet zvuk dále na středoušní kůstky.

Při opakovaných zánětech v oblasti nosohltanu či mechanické blokaci nosohltanového ústí Eust. trubice, dochází k opakovaným zánětům středouší, trpí středoušní sliznice, dochází k opakované tvorbě výpotku (tekutiny) ve středouší. Vzniká zánět středního ucha. Který v tomto případě bývá jak akutní, tak často i hlenový (sekretorický)

Následkem těchto procesů je porucha sluchu (i když většinou přechodná), která v případě neřešení tohoto problému vede u dětí v batolecím věku ke špatnému vývoji řeči (díky nedostatečným sluchovým podnětům).

Může dojít i k vývoji chronického středoušního zánětu a s ním souvisejícími komplikacemi (cholesteatom, mastoiditida a pod) .

3. Huhňavost a poruchy vývoje řeči

- s následkem špatné výslovnosti a tvorby hlásek

Dominuje huhňavost - nasolalie - nosový hlas. Ale na poruchách řeči u těchto dětí se podílí i často horší sluch, pokleslá čelist, gotické patro, suché sliznice v oblasti hrtanu a hlasivek., špatná pohyblivost měkkého patra ...

4. Poruchy komunikace

Na nich se podílí často přítomná nedoslýchavost, ale i únava z nevyspání, nesoustředěnost. S tím může souviset i neprospívání ve škole a následné psychické problémy dítěte.

5. Fokus infekce

I nepříliš zvětšená, ale zánětlivě změněná AV může být zdrojem opakovaných infekcí horních i dolních dýchacích cest, jak o nich bylo zmíněno výše. Ale může být zdrojem i vzdálenějších infekcí.

6. Noční pomočování (enuresis nocturna)

I u tohoto problému může zvětšená AV sehrávat významnou negativní úlohu. Díky neklidnému spánku, kdy se dítě z důvodu chrápání a apnoe může opakovaně „probudit“ (i když zdánlivě spí dále) a následně znovu upadne do iniciální, tvrdé fáze spánkového rytmu, ze které se na vyčurání většina dětí nedokáže probudit a pomočí se.

Pokud má Vaše dítě některé z těchto příznaků, měli byste Vy a Váš dětský lékař myslet právě na zvětšenou nosohltanovou mandli. Mnohdy již přítomnost těchto symptomů může vést k diagnose. Její potvrzení by měl provézt ORL lékař speciálním vyšetřením


ORL vyšetření v těchto případech

Začíná podrobnou anamnesou- rozhovorem s rodiči, který vede ke zjišťování výše uvedených příznaků a jejich upřesňování. Následuje vysvětlení dalšího postupu, rozsahu a způsobu vyšetření dítěte. Vyšetření není nikterak pro dítě nepříjemné, bolestivé, stresující.

Standardně se vyšetřuje nos, hltan, uši a na závěr samotný nosohltan s AV.

Nosohltanová mandle v nosohltanu se vyšetřuje dvěma způsoby:

  • Postrinoskopicky - přes ústa, pomocí malého zrcátka zavedeného do nosohltanové branky.  Toto vyšetření většinou stačí k základnímu přehledu v nosohltanu, ke stanovení velikosti AV a jejího charakteru
  • Endoskopicky - zavedení tenkého endoskopu (optiky) do nosu dítěte. Nosní dutina se předtím připraví anemizačním roztokem s lokálním anestetikem- po kterém dojde k zpřehlednění nosu a umrtvení nosních sliznic. Toto vyšetření je mnohem přesnější než vyšetření zrcátkem.

Obě vyšetření vyžadují spolupráci dítěte, ale i rodiče a sestry. Dítě někdy při vyšetření pláče, křičí,ale v drtivé většině případů ho nic nebolí, jen se přirozeně bojí. Při dobré spolupráci všech zúčastněných a dobrém přidržení dítěte je dítě vyšetřeno během okamžiku. A je stanovena diagnosa.

Její součástí je i popis velikosti AV (3 stupně),popis jejího vzhledu a charakteru

Nebojte se již dříve prováděných vyšetření prstem zavedeným do krku-s takovým způsobem vyšetření nosohltanové mandle byste se v současnosti již neměli setkat!

Závěrem ORL specialista doporučí řešení.

Řešení, léčba

Pokud ORL lékař stanoví diagnosu hypertrofie AV, je prakticky jediným správným řešením operace vedoucí k odstranění zvětšené AV-adenotomia (AT).

Tato operace je v dětském věku velmi častá a při správné diagnose a přítomnosti výše uvedených příznaků i zcela oprávněná!

Provádí se v krátké celkové anestezii. Jedná se o endoskopickou operaci- do nosohltanu se zavede endoskop jeho obraz se přenáší na obrazovku a operatér s přehledem a pečlivě je schopen odstranit všechnu tkáň AV a zároveň být maximálně šetrný ke strukturám nosohltanu. Jedná se o relativně krátký výkon. Vyžaduje pouze jednodenní hospitalizaci.Přítomnost jednoho z rodičů je žádoucí.

V některých případech, kdy je již i patologický nález na bubíncích a středoušní dutině, může se pod mikroskopem provést tympanocentéza bubínku s odsátím sekretu ze středouší, pokud je přítomen či zavedení ventilačních trubiček do bubínku.

Po propuštění se vyžaduje minimálně 7 dnů domácího ošetření. Zprvu měkkou stravu postupně nahrazuje normální jídlo, fyzická zátěž se upravuje rovněž jen postupně. Nejčastější komplikací po tomto výkonu bývá krvácen. Při jeho objevení se, je třeba vyhledat kontrolu na ORL pracovišti a ve většině případů se tento stav opět rychle zvládne. Je třeba dodržovat doporučení ošetřujícho lékaře a rady uvedené v propouštěcí zprávě.