Ceník placených úkonů

VYŠETŘENÍ ZA PŘÍMOU ÚHRADU

(nehrazených ze zdravotního pojištění)

 

1. Vyšetření pracovníků v provozech s rizikem hluku vyžádaných zaměstnavatelem, závodním lékařem či samotným pracovníkem (dle zák.č. 373/2011)

 

2. ORL vyšetření hlasového aparátu pro uchazeče o VŠ                     250,- Kč


3. ORL vyšetření pro soukromé či komerční účely + AUDIO           350,- Kč

(řidičské průkazy, zbrojní pasy - střelné zbraně, pilotní průkazy, potápěčské kursy a podobné rizikové činnosti či sporty)


4. Aplikace náušnic (cena za jedno ucho)                                                                100,- Kč


5. Administrativní výkon na vlastní žádost pacienta

(pro soukromé či komerční účely, výpisy z dokumentace či pod.)                          100,- Kč

 

6. Proplach čepů z tonsil (krčních mandlí) u chron. zánětů               150,-Kč

(cena za jedno sezení, první sezení v rámci celkového ORL vyšetření je zdarma)


7. Vyšetření pacientů bez zdravotního pojištění

podle aktuálně platného bodového ohodnocení dle seznamu výkonů